Algemene voorwaarden van Sanoanimal UG (haftungsbeschränkt) – Kennisoverdracht rond diergezondheid en diervoederadvies

Informatie volgens § 5 TMG

Sanoanimal UG (beperkte aansprakelijkheid), Weitlingstrasse 17, 10317 Berlijn

Vertegenwoordigd door Managing Director Dr. Christina Fritz
Handelsregister: HRB 153845 B
Belastingnummer: 37/504/30278
Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE291856562

Bankgegevens: GLS Gemeinschaftsbank Bochum,
BIC GENODEM1GLS / IBAN DE53 4306 0967 1153 9204 00

Bevoegde rechtbank is Berlijn

Contact

Tel: (030) 235 939 090
Fax: (030) 235 939 091
Email: office@sanoanimal.de

Bel ons gratis op +49 30 235 939 090 voor meer informatie.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen af te zien van de koopovereenkomst van het product. Herroeping van servicecontracten is alleen mogelijk met toestemming van Sanoanimal UG. Herroeping tijdens of na de uitvoering van de dienst door Sanoanimal UG of een plaatsvervangend agent of partnerbedrijf in opdracht van Sanoanimal UG is niet mogelijk.

De herroepingstermijn voor koopcontracten voor producten is 14 dagen vanaf de datum,

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen als u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en de goederen of goederen uniform worden geleverd;

– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, begint de herroepingstermijn pas te lopen nadat u of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen of de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sanoanimal UG, Adres: Weitlingstrasse 17 – 10317 Berlijn, Tel. +49 30 235 939 090, E-Mail: office@sanoanimal.de) door middel van een duidelijke verklaring (b.v. een brief verzonden per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u het contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van de herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

Stuur de goederen uitsluitend terug naar het volgende adres: Sanoanimal UG, Rückabwicklung Abteilung, Plauener Str. 163-165, Haus D/4, 13053 Berlin.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor goederen die vanwege hun aard niet via de normale post kunnen worden teruggezonden, draagt u de directe kosten van het terugzenden van de goederen tot het bedrag van de verzendkosten die u in rekening worden gebracht, maar tot een maximum van 500 euro.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van uw omgang met de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken of functionaliteit van de goederen.