Leestijd 2 minuten

Veel staleigenaren laten de paarden in de herfst nog op de wei staan omdat iedereen blij is als er na de zomer nog wat gras groeit. Waar geen rekening mee wordt gehouden, is het feit dat de grassen op de weilanden extreem gestrest zijn, bijvoorbeeld door lange droge periodes, afgrazen en vertrappen.

De meeste gebieden zijn bedekt met grote hoeveelheden prestatiegrassen, die qua samenstelling sowieso niet optimaal zijn voor paarden. Onder stress reageren deze grassen door meer fructaan op te slaan en het endofytengehalte neemt ook toe.

Beide verhogen het risico op hoefbevangenheid bij paarden die op zulke weiden grazen! Maar ook winderigheid, diarree en koliek zijn veel voorkomende gevolgen, omdat de darmen van de paarden niet voorbereid zijn op het plotseling weer opschietende gras na de lange, droge zomer.

Daarom moeten, in het belang van de gezondheid van de paarden, maar ook van landschapsbehoud, de weilanden nu dringend worden gesloten en de paarden op een paddock of winterwei met voldoende hooi worden gezet.

De weiden moeten worden gemaaid en de mest moet worden verwijderd. Indien nodig moeten gagelgebieden worden bekalkt om parasieten te voorkomen. Na gebruik is het ook tijd om grondmonsters te nemen en deze te laten analyseren om te zien wat er weer aan de grond moet worden toegevoegd om de volgende zomer paardvriendelijke gewassen te krijgen.

Als de paarden al klam lopen, te warme hoeven hebben of andere tekenen van hoefbevangenheid vertonen, moet de dierenarts geraadpleegd worden. Tegelijkertijd kunnen de symptomen worden verlicht door OKAPI HoofCool forte toe te dienen.

Een goede therapeut kan je ook ondersteunen met bloedzuigers, homeopathie en andere alternatieve methoden.

Bovendien moet in dergelijke gevallen de aanwezigheid van insulineresistentie worden gecontroleerd met een bloedtest (het gras bevat soms enorme hoeveelheden suiker) of een ontgiftingsstoornis in de zin van cryptopyrrolurie (KPU) met een urinetest. In gevallen van winderigheid en neiging tot koliek heeft de toediening van OKAPI Darmkruiden bewezen effectief te zijn in het kalmeren van de foutieve gistingsprocessen.

In veel gevallen reageert mestwater positief op OKAPI ColoProtect forte samen met psyllium. Er zijn echter veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan ervan, van maagzweren tot stress door de huisvestingsvoorm. Zulke paarden moeten nu ook in de paddock worden gezet met 24 uur per dag toegang tot hooi en dan moeten mogelijke andere oorzaken worden opgehelderd om het paard op de lange termijn te helpen.